JAK NAPSAT MOTIVAČNÍ DOPIS ?


Motivační dopis slouží k vyjádření zájmu o dané zaměstnání a upřesňuje informace, které jsou zmíněny v příloze, což je strukturovaný životopis. Na rozdíl od „bodového“ životopisu je motivační dopis psán ve větách a měl by mít maximálně jednostránkový rozsah, v praxi stačí i půl strany A4. Motivační dopis by měl dodržovat úpravu standartního oficiálního dopisu. Motivační dopis je Vaší vizitkou, proto by měl být především formální, oficiální a věcný.

Motivační dopis je třeba formulovat následovně: uvést adresáta a jeho oslovení, dále připravit stať dopisu, poděkování za přijetí Vaší žádosti a neopomenout datum, podpis a kontakt, především telefonické spojení. Pokud hledáte zaměstnání prostřednictvím internetu a odpovídáte-li na on-line nabídku práce, je motivační dopis součástí (vnitřní části) e-mailu.

Příprava tohoto dokumentu není zcela jednoduchá, neboť pro jeho podobu neexistuje žádná ustálená forma. Je však doporučováno, aby byl motivační dopis psán pro každou společnost zvlášť, oslovil konkrétní osobu, která má na starosti pracovní pohovor, a aby čtenář tohoto dopisu byl schopen si zodpovědět otázky typu: Proč právě Vy a nikdo jiný? nebo V čem budete přínosem pro společnost?

MOTIVAČNÍ DOPIS - VZOR

V Praze, 1.1. 2006

ABC s.r.o.
Strojírenská 14
PRAHA 120 00

Žádost o místo ……………………

Vážení(Vážený pane, Vážená paní),

dovoluji si touto cestou žádat o místo ………………………….. inzerované Vaší společností, ze dne 1.1.2006, na internetovém job serveru Práce v Hradci .cz (www.pracevhradci.cz).

Profesně se orientuji na lidské zdroje a jejich řízení. Personalistika byla již při studiu mým oblíbeným předmětem a má diplomová práce na téma „Novodobě řízené lidské zdroje“ byla oceněna jako nejlepší ročníková práce. Některé návrhy pak byly aplikovány ve společnosti I. Česká výrobní a.s.. Do této společnosti jsem později nastoupil a měl na starosti celý personál (cca 70 lidí). Nyní pracuji již sedmým rokem v oblasti řízení lidských zdrojů soukromě a nadále externě poskytuji personální poradenství zmíněné společnosti. Rád předložím i referenční list.

Domnívám se, že mé znalosti a zkušenosti odpovídají požadavkům na výše uvedenou pozici a v případě Vašeho zájmu se velmi rád dostavím na pracovní pohovor.

S pozdravem,

Jiří Novák, Ing.
Havlíčkova 145
PRAHA 4, 140 00
Tel. 060X/111111