Odpovědět na inzerát Všeobecná sestra na lůžka Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN

Odesílám odpověď.