Odpovědět na inzerát VŠEOBECNÁ SESTRA na operační sály Urologické kliniky

Odesílám odpověď.