Odpovědět na inzerát Všeobecná sestra na Interní kliniku 1. LF UK a ÚVN (Oddělení gastroenterologie – radiační onkologie)

Odesílám odpověď.