Odpovědět na inzerát Všeobecná sestra na lůžka NCHKB spondylochirurgie 1. LF UK a ÚVN

Odesílám odpověď.