Odpovědět na inzerát VŠEOBECNÁ/DĚTSKÁ SESTRA pro pracoviště dialýzy a eliminačních metod Pediatrické kliniky

Odesílám odpověď.